نکته : تمامی کباب ها به جز کباب تابه ای به صورت خوراک می باشد و در صورتی که میخواهید کباب ها را با برنج میل نمایید میتوانید به تعداد دلخواه چلوکره نیز ثبت نمایید.

 • منوی ایرانی

  • 40000 تومان
  • 40000 تومان
  • 40000 تومان
  • 40000 تومان
  • 84000 تومان
  • 40000 تومان
  • 149000 تومان
  • 21000 تومان

  .

  • 165000 تومان
  • 75000 تومان
  • 46000 تومان
  • 46000 تومان
  • 55000 تومان
  • 53000 تومان
  • 46000 تومان

  نوشیدنی

  • 8100 تومان
  • 8100 تومان
  • 8100 تومان
  • 10000 تومان
  • 33000 تومان
  • 5000 تومان
  • 5000 تومان
  • 5000 تومان
  • 9900 تومان
  • 9900 تومان
  • 9900 تومان

  سایدیش

  • 7500 تومان
  • 6000 تومان
  • 12000 تومان
  • 9000 تومان
  • 7000 تومان
  • 8000 تومان
به بالای صفحه بردن